Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů


______________________________________________________________________Název: Českomoravský klub chovatelů barvářůPůsobnost: Česká republika

 

 
 
Místo , adresa: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
Registrace: samostatná právní jednotka, registrovaní u MV ČR
pod č.j.: VSC/1 – 17671/93 – R, ze dne 14.1.1993

_______________________________________________________________________

  1. Povinná účast na jarním svodu (pořádají OMS)
  2. Výstavní ocenění od minimálního stáří jednoho roku s ohodnocením výborný nebo velmi dobrý. Přičemž platí poslední zapsané výstavní ocenění v naší republice rozhodčím ČMKJ.
  3. Psi - Pb I. nebo II.cena + IHb I. nebo II.cena
  4. Feny - Pb I. nebo II. cena + IHb I. až III. cena
  5. U jedinců, kde nebyla možnost na IHb odzkoušení hlasitého štvaní, bude dodatečně hlasitost odzkoušena a zapsána rozhodčím do PP (zkouška hlasitosti ZH).
  6. Rentgenové vyšetření DKK od minimálního stáří 12 měsíců s maximálním poškozením 1/1 (B/B).
  7. Plnochrupost obou plemen.
  8. Bonitace provedená poradcem chovu + rozhodčím z exteriéru od minimálního stáří 1 roku zapsaná do PP. (Měla by být posledním akt uchovnění jedince).
  9. Poradce chovu může:

a) prodloužit pracovně vynikajícím jedincům, kteří jsou v dobré kondici působení v chovu o jeden rok.

b) vyřadit z chovu jedince charakterově slabé, nervózní, bázlivé, agresivní nebo s nevýraznou chutí do práce.
 

Poznámka: Vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK je pro ČMKCHB pověřen MVDr. Jaromír Ekr

Veterinární klinika Hradec Králové 4, Kukleny
Pražská 94/53
500 04 Hradec Králové
telefon: 495 533 261
mob.pohotovost 605 346 317
e-mail.: ekr.vet@seznam.cz  
http://www.vetklinika.net