Českomoravský klub chovatelů barvářů 

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu  L,

vložce číslo 4550   (Usnesení L 4550/RD2/MSPH , Fj 95112/2015)

Jungmanova 25, 115 25 Praha 1

IČO: 60150581

Tato adresa není doručovací.

Při doručování použijte adresy na jednotlivé členy výboru klubu, uvedené níže

 

Seznam členů výboru ČMKCHB a Dozorčí rady

 

Adresář aktivisků ČMKCHB

 

Seznam rozhodčích z výkonu

  SSSSeznam členů výboru,revizní komise s aktivistů ČMKCHB.xls (25,5 kB)Seznam členů výboru,revizní komise a aktivistů ČMKCHB.xls (25,5 kB)