Matrika

Seznam členů klubu na začátku roku 2017 zde...

 

Aktualizace: 5. února 2017

 

Vážení.
Nemohu napsat členové ČMKCHB, proto, že se tato informace především týká těch, kteří si svoje členství musí teprve dát do pořádku.
Po kontrole všech plateb a zapsání nově přijatých členů (tím jsou myšleni i Ti, kteří si již ve smyslu opatření výboru dali svoje věci do pořádku), zveřejňuji matriku klubu za leden 2017. Výbor rozhodl, že Ti, kteří nezaplatili včas svůj příspěvek na rok 2017 budou přijati zpět do klubu, ale za těchto podmínek, musí si podat novou přihlášku, která již nemusí být doplněna dokladováním aktivit a doporučením oblasti. Minimální zaplacená částka ale musí být 400 Kč, nové zápisné a první členský příspěvek na rok 2017. Jejich členství ale bude nově datováno od 30.1.2017 bez ohledu na dobu předcházejícího trvání členství v klubu.
Proto ten, kdo má doposud v matrice uveden rok 2016, některou z těchto podmínek nesplnil. (Pokud se domníváte, že se jedná o nesrovnalost na straně matrikáře, připravte si doklady o zaplacení a vše pak rychle vyřešíme.) K dnešnímu datu určitě nikdo s datem 2016 neposlal novou přihlášku a u některých není zatím platba na účtu klubu vůbec a nebo neobsahuje zpravidla 100 Kč nového zápisného. Ostatní žadatelé o členství budou posuzováni jako doposud. Je tedy na Vás, jak s touto informací každý člen naloží. Kdo si nedá svoje věci do pořádku do 20. února, sám si dle stanov ukončí členství v klubu pro nesplnění základní členské povinnosti. Tento termín je také nutný proto, aby mohla být novému výboru předána evidence členské základny ve stavu korektním s platnými stanovami.  

Za výbor ČMKCHB Ing. Jeřábek, matrikář.