Zde si můžete stáhnout aktuální stanovy :

Stanovy ČMKCHB, schváleny na Mimořádné konferenci ČMKCHB dne 4.3.2017