Aktuální informace

01.08.2012 06:59

Vážení barvářníci,

chceme tímto respektovat nárok členů klubu na včasnou informovanost a protože čas neúprosně běží a některé akce se tím pádem nazadržitelně blíží, dovolujeme si Vás stručně informovat o některých rozhodnutí ze schůzky výboru ještě před sestavením a odsouhlasením oficiálního zápisu, právě proto, že tyto věci byly již mnohokrát členy klubu diskutovány a mnohdy i oprávněně kritizovány. Tyto změny jsou v platnosti od schválení ve výboru klubu, tedy od 27.7.2012 :

1. Z rozhodnutí výboru byl jmenován odpovědným členem za chod matriky klubu kolega Miroslav Gora. Ve věci evidence členské základny, zařazení členů do jednotlivých obastí a opravou eventuelně se vyskytujících chyb v údajích se tedy od nynějška obracejte přímo na něj, jako matrikáře klubu. Případné dohledání některých plateb provede v součinnosti stávající pokladník klubu.

2. Výcvikářem klubu byl za dlouhodobě nemocného kolegu Františka Kasalu jmenován Ing. Lubomír Vodolán s účinností od data jednání výboru klubu. Jemu od nynějška posílejte jakékoliv informace spojené s výcvikem Vašich pejsků, zkouškami či pracovním nasazení barvářů. Franta Kasala byl samozřejmě o postupu ve věci informován, výbor klubu mu děkuje a přeje brzké a úplné uzdravení.

3. Po diskuzi a dohodě všech přítomných členů výboru jsou oficiálními internetovými stránkami klubu stránky www.barvar.cz
Stránky www.barvar.eu nebudou unáhleně rušeny a mohou sloužit dále, jako informační zdroj pro milovníky barvářů. Práce Luby Vodolána si výbor i ostatní členové klubu váží s tím, že plně respektujeme i jeho rozhodnutí ve věci.

4. Ve dnech 6. až 9. září proběhne na Šumavě hlavní soutěž našeho klubu. Výbor se zabýval stavem příprav na soutěž, k seznámení byli přizváni Mojmír Kabát a David Bauch. K dnešnímu dni již byly dány na stránky propozice soutěže a věříme, že soutěž proběhne za co nejvyšší účasti, především členů klubu.

Zápis ze schůzky výboru, který obsahuje další informace např. k nominacím psů na další soutěže, otevírající se diskuzi ke stanovám klubu aj., by měl být odsouhlasený a následně zveřejněný do pondělí 6.8.2012.

"Barvářům Zdar!"

Zdeněk Havlíček