Předběžné zkoušky barvářů OMS Most 31.8 - 1.9.2013

10.09.2013 18:22

 

Ve dnech 31.8.  až  1.9.2013 proběhly největší předběžné zkoušky, na které bylo  přihlášeno  24 barvářů.

Celkem 20 barvářů získalo loveckou upotřebitelnost, 3 barváři neuspěli a jeden se nedostavil.

Zhodnocení výkonu nechám na hlavním rozhodčím Pavlovi Bejčkovi, který se zasloužil velkou měrou o hladký průběh akce svou

zkušeností a tradiční přísností ke všem zúčastněným, včetně pořadatelů. 

Za  100% nasazení musím poděkovat kolegům Jiřímu Prušovicovi  a Josefu Houfovi . Velmi pomohla kolegyně Kateřina Karlová, Herbert Endler, Vladimír Kumpa, Míla Janáčková a Jiří Prušovic  mladší.

Byli zde vůdci od jižní Moravy,až po západ Čech a 5 vůdců bylo i z německého Saska.  

Pro velkou spokojenost zúčastněných jsme se rozhodli tuto akci zopakovat i příští rok ve stejném termínu a na stejném místě.

Byl bych rád, kdyby se do organizace akce příště zapojilo více členů bez ohledu na oblastní příslušnost, jako tomu bylo nyní.

Každý, komu jde o pracovní výkon barvářů bude na naší příští akci vítán.

 

S barvářským pozdravem

                                    Petr Hennrich

Fotogalerie: Dvouhenbí Pb.