Individuální bonitace barvářů

20.05.2021 10:44

V případě neuskutečnění Klubové výstavy v Rapotíně bude ve stejném termínu a to 19.6.2021 pořádána Individuální bonitace barvářů na Skelné Huti od 8 hod.

Zatím však prosím počítejte s tím, že Klubová výstava bude a v případě zájmu zašlete přihlášku a kopii PP. Platba za výstavu bude probíhat až při přejímce psa na výstavu.

Přihlášky na bonitaci zasílejte poradcům chovu.

O konání výstavy bude rozhodnuto ihned po uzávěrce, která je dne 5.6.2021.

Přihlášení vystavovatelé budou také vyrozumněni hromadným e-mailem.