Info- Zpravodaj věnovaný celostátní soutěži

29.07.2016 11:12
Zpravodaj věnovaný celostátní soutěži by již měl docházet, k Vám členům, do schránek. 
Ihned po vytištění celého nákladu zpravodaje jsem byl správně upozorněný na chybu v popisu fotografie na straně 8 a 10. 
V obou případech se jedná o pana MUDr. Petra Krátkého, vítěze 3. ročníku naší soutěže. Bohužel tato záměna popisků již 
nešla napravit a dost mne mrzí. 
Omlouvám se za ni!
ZH