Informace pro členy klubu

30.06.2019 11:00

Ve dnech od 3.6 do 7.6 2019 byla provedena kontrola našeho daňového přiznání FÚ Praha. Dovoluji si připojit citaci úřednice provádějící kontrolu:

Po několikadenní komunikaci s Vaší velice ochotnou, precizní a velmi zodpovědnou ekonomkou paní Žižkovou vám oznamuji, že Vámi podané nulové přiznání k dani z příjmu za rok 2018 za ČMKCHB je naprosto v pořádku.

Tím bych chtěl poděkovat všem, kteří se na zpracování daňového přiznání a vedení účetnictví v roce 2018 podíleli.

Ota Buršík