Materiály pro členskou schůzi klubu. Dopis od advokátní kanceláře RIEDIGER

23.04.2016 14:52

Dopis ke stažení zde...

Druhá strana dopisu zde ...

 

Podklady pro jednání na ČS – odpověď na dopis právní kanceláře z 30. 3. 2016, z které jednoznačně vyplývá 

žádost o odložení podání žaloby do projednání věci na výboru a ČS v Kolesách.

 

Přeji Vám dobrý den paní Magistro,

 

a děkuji Vám za odezvu na mé e-maily.

Moje osobní stanovisko k předmětné věci jsem Vám již prakticky sdělil viz. níže. Jakékoliv moje další osobní názory k problematice uvedené ve Vašem dopise ze dne 16.3.2016 však prosím nesmějí být považovány a zaměňovány za oficiální vyjádření a stanovisko výboru Českomoravského klubu chovatelů barvářů, které může být samozřejmě jiné. Jednotlivé členy výboru klubu a DR jsem o Vašem dopise informoval a jeho text mají v elektronické podobě k dispozici.

Výbor klubu, jak jsem Vám již psal, má dlouhodobě dopředu plánovaný termín další své schůze na pátek 20.5.2016, tedy v předvečer ČS a klubové výstavy barvářů v Kolesách u Kladrub nad Labem a až na této schůzce může být přítomnými členy výboru klubu vytvořeno a odsouhlaseno oficiální stanovisko tohoto orgánu klubu k uvedené záležitosti.

Záleží tedy jen na Vás a Vašich klientech, zda se rozhodnete vyčkat na toto oficiální stanovisko orgánů klubu, nebo podáte žalobu před tímto jednáním výboru klubu.

Pokud k tomu mohu uvézt svůj zcela a ryze osobní názor, tak dost dobře nechápu, jak chce v budoucnu fungovat tato německá skupina v rámci českého klubu, pokud si vymohou své členství soudní cestou, ale to je jen na uvážení Vašich klientů před případným podáním žaloby. Samozřejmě, pokud tím chtějí dokázat na čí straně stojí právo, tak to asi v případě vyhraného soudního sporu prokáží a mohou být hrdi na své právní povědomí. Budou opětovně zapsáni do matriky klubu, ale v principu je to asi tak vše. Další funkčnost vzájemných vztahů a komunikace bude pravděpodobně jen o to horší. Ale jak píši, je to na nich a jejich rozhodnutí. Oni přesně vědí o co zde jde, co vše je ve věci a my také. Psát a poučovat se o legislativě EU, v těchto zcela specifických záležitostech, například proč třeba nejsou členy obdobného spolku, organizovaného ve stejných strukturách u nich v Německu, kde snad také platí legislativa EU, je myslím naprosto zbytečné. My to víme, oni to vědí a hledat následně východisko soudní cestou přes český zájmový spolek mi osobně připadne dosti podivné.

Ale to je jen skromný, nikomu nevnucovaný, můj osobní pohled na uvedenou věc.

 

Napsal bych závěrem a rozloučil bych se s Vámi naším pozdravem „Barvářům Zdar!“. Bohužel těmto ušlechtilým tvorům tato situace zcela jasně moc nenahrává a proto zůstávám s úctou

 

Ing. Zdeněk Havlíček