Náš letošní úspěšný dosled

12.10.2013 20:51

Náš letošní úspěšný dosled.

Laň byla nejdříve dohledávána jiným psem ihned po poranění, ale zkušený střelec poznal, že půjde o velmi těžkou štvanici, kterou jeho

psík asi nemůže fyzicky zvládnout. Zavolal mi po 18 hodině, zda bych mu s dosledem laně nepomohl.

Byl jsem sice na poslechu mezi říjícími jeleny asi 50 km od místa dosledu a se střelcem jsem se setkal až před setměním.

Na stopu, kterou jeho pes sledoval asi 2 km jsme se dostali až za tmy. Vypustil jsem Agnes přímo na stopu bez práce na řemeni, protože jsem předpokládal, že kus před námi bude neustále unikat a my jej neuvidíme.

Stáli jsme na místě vypuštění asi 40 minut a snažili jsme se zprovoznit navigaci GPS, což se nám nepodařilo. Pes se nevrátil, okolo nás troubilo několik jelenů a hlášení jsme nezaslechli, proto jsme se přesunuli z místa vypuštění asi 500m, abychom slyšeli z několika údolí případné hlášení psa u stavěného kusu. Hlášení Agnes jsem zaslechl za hřebenem protilehlého kopce, kam jsme se dostali s baterkami asi za 30 minut a fena nám přišla naproti.

Kolega zaslechl nedaleko od nás lámání, tak jsem Agnes opět vypustil. Marně jsme manipulovali s navigací GPS a po půl hodině jsme se opět přemisťovali, abychom zaslechli případné hlášení psa. Když jsme scházeli k místu, kde nás mělo vyzvednout auto, zaslechli jsme chraplavý stavěcí hlas fenky v údolí u potoka. Seběhli jsme z prudkého kopce a za pomoci svítilny jsem kus na vzdálenost 10 metrů dostřelil.

Agnes v letošním roce do dnešního dne neměla moc příležitostí prokázat své kvality, pouze několik kontrolních nasazení při chybení většinou srnčí zvěře.

Na závěr musím vyzdvihnout velice profesionální přístup střelce k vykonání dosledu kusu. Laň vážila asi 70 kg a barvářka minimálně 3 x lehčí ji dokázala ve tmě zastavit. Po práci byla nesmírně unavená s podlitinami na hřbetě od ran spárků poraněného kusu.

Vše se událo mezi několika tlupami zvěře s říjícími jeleny.

Prostě nádherný zážitek....

Petr Hennrich