Návrh stanov Českomoravského klubu chovatelů barvářů

27.01.2013 20:52

Návrh stanov klubu je připravován pro jednání konference v roce 2014. Případné připomínky k tomuto návrhu zasílejte písemně kterémukoliv členu výboru.

 

Návrh stanov ČMKCHB.PDF (103,6 kB)