Aktualizované podklady pro jednání mimořádné konference ČMKCHB

22.02.2017 22:22

Návrh stanov vypracovaný výborem klubu - podklad pro jednání na Mimořádnou konferenci klubu konanou dne 4.3.2017.

Jednací a volební řád konference ČMKCHB

Návrh poplatků ČMKCHB

Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB