Nominace vůdců a psů na 21. ročník celostátní soutěže

11.08.2016 23:55
  • Zdeněk Hovád BB Egon z Rychlebu chovný pes
  • Hubík Hubert ml. HB AZZY z Borečského lesa chovná
  • Koláček František BB CESSY z Půčíkovho dvora chovná
  • Hýbner Stanislav  HB  Nefit Minas Ithilien chovný
  • Pavelka Marián BB Aron z Pánskej Pažitě chovný
  • Špelina Josef BB Démon od Laka jezera chovný                     
  • Venus Josef BB Lex Jasanový hřeben chovný