Oznámení pro členskou základnu

26.06.2018 08:20

Dne 19.6. byla poukázána na účet právních zástupců německé protistrany částka ve výši 355.203,- Kč v souladu s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 05. 2018, č. j. 12 Co 375/2017-284.
Úhrada byla z velké části pokryta z účelově vázaných sponzorských darů, které klub na vypořádání soudního sporu obdržel.
V současné době nemá klub žádné neuhrazené pohledávky a je v dobré finanční situaci.
Výbor klubu připravuje v souvislosti s průběhem ukončeného soudního sporu další právní kroky.