Platba členských příspěvků

18.12.2018 07:30

Prosíme všechny členy klubu, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky na rok 2019, aby tak učinili v takovém termínu, aby byla platba připsána na účet klubu do konce roku 2018. Rozhodující pro konání klubové konference je stav členské základny k 1.1.2019. Ke kontrole plateb můžete využít matriky.