Poslední rozloučení s ing.Františkem Soukupem, předsedou ČMKCHB

07.02.2012 07:04

 


					František Soukup

Dne 3. února 2012 zemřel po dlouhé a těžké nemoci předseda Českomoravského

klubu chovatelů barvářů pan Ing. František Soukup.

Po rozdělení republiky a zániku federativního klubu stál u zrodu Českomoravského

klubu chovatelů barvářů.

Franta byl rovněž dlouholetý rozhodčí z výkonu loveckých psů

a vlastnil chovatelskou stanici z Třítrubeckého polesí.

Klub chovatelů barvářů ztrácí jeho náhlým odchodem obětavého člena a milovníka

barvářů.


Poslední rozloučení s panem ing. Františkem Soukupem se bude konat

ve čtvrtek 9.2. 2012 ve 12 hodin v Přibrami na Hvězdičce.

Je možno zajistit i nocleh. Kontakt 606 357 847