Pozvánka na členskou schůzi ČMKCHB, z. s.

09.06.2017 19:00

Pozvánka na členskou schůzi ČMKCHB, z. s., která se koná v pátek dne 9. 6. 2017 v penzionu Františka Siladiho v Potštátě.

Zahájení schůze je v 19:00 hodin.


Program jednání členské schůze:

 

  1. Zahájení a přivítání členů ČMKCHB, z.s.
  2. Zpráva o činnosti výboru od mimořádné konference ČMKCHB, z.s.
  3. Předložení účetní uzávěrky za rok 2016 - na vědomí členům klubu.
  4. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
  5. Zpráva o situaci v chovu barvářů u obou plemen.
  6. Diskuze.
  7. Usnesení členské schůze.
  8. Závěr.

 Pozvánka ve formátu PDF zde...