Pozvánka na mimořádnou konferenci ČMKCHB, z. s.

02.02.2017 07:35

Pozvánka
na mimořádnou konferenci ČMKCHB, z. s. konanou v sobotu dne 4. 3. 2017 v Havlíčkově Brodě – Perknově, Žďárská 1717, v hostinci „u Palánů“.


Prezentace delegátů začíná od 9.00 hodin.
Zahájení mimořádné konference je od 10.00 hodin.

Program jednání konference:
1. Zahájení a přivítání delegátů mimořádné konference ČMKCHB, z.s.
2. Schválení jednacího a volebního řádu mimořádné konference.
3. Volba předsedajícího mimořádné konference, volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové,
mandátové a volební komise.
4. Zpráva o činnosti výboru klubu za uplynulé období – předseda, výcvikář, poradci, matrikář.
5. Zpráva o hospodaření a ekonomice klubu za uplynulé období.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Projednání připomínek ke stanovám a schválení nových stanov.
8. Projednání a schválení chovatelského a zápisního řádu ČMKCHB.
9. Odvolání, případně rezignace stávajících členů výboru a dozorčí rady.
10. Představení kandidátů do orgánů klubu.
11. Volba členů výboru ČMKCHB.
12. Volba kontrolní komise ČMKCHB.
13. Diskuze, různé, poplatky.
14. Schválení usnesení z mimořádné konference ČMKCHB.
15. Závěr.
Výbor ČMKCHB z.s., v Havlíčkově Brodě-Perknově dne 30.1.2017.

 

Pozvánka ve formátu pdf zde...