Pozvánka na schůzku oblasti č.4

17.01.2017 17:25

 

 

Vážení příznivci barvářů,

dovoluji si Vás pozvat na schůzku oblasti č.4, která se bude konat v pátek dne 27.01.2017

od 17 hodin v myslivecké chatě Pánská Habrová 93.

GPS: 50.1842375N, 16.2981928E

 

Program:

1.Zahájení

2.Informace o činnosti oblasti

3.Plán činnosti oblasti na rok 2017

4.Návrh a volba delegáů na konferenci klubu

5. Návrh a volba kandidátů oblasti do orgánů klubu

6. Projednání návrhu změn a úprav stanov klubu a chovatelských poplatků

7.Diskuse

 

Občerstvení zajištěno.

Bareš Pavel 

777213230