Předběžné zkoušky barvářů

26.10.2020 20:00

 

Vážení členové ČMKCHB,

asi není nutno komentovat současné dění ve společnosti, které má dopad i na naši činnost. Zejména na členy klubu, kteří připravují psa na Pb. Opatření proti Covidu 19 zasáhla říjen, kdy se pořádá nejvíc Pb. Ukončení omezení k začátku měsíce listopadu je už teď iluzorní a zkoušky posunuté z října jsou ohroženy ještě přísnějšími protikoronavirovými restrikcemi. Důsledkem bude odklad lovecké upotřebitelnosti psů i možnosti plnit kriteria k získání chovnosti. Dovoluji si touto cestou poprosit pořadatele Pb o zvážení jarních termínů Pb. Je nutno to projednat s příslušným OMS a zažádat na ČMMJ.

Jaroslav Nerad