Propozice celostátní soutěže "O putovní cenu" 2019

30.08.2019 11:30
 
 
Vůdci a rozhodčí zašlou nejpozději do 31. 9. 2019 svá osobní data (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP popř. SPZ a typ vozidla) na e-mailovou adresu: kom.ar.has@seznam.cz.