Pozvánka na schůzi spádové oblasti č.7

04.01.2014 16:01

V neděli dne 18.1.2014 se ve 14,30 hod v hostinci „Zlatá koruna" v Radonicích (u Radka Hasenöhrla) koná schůzka členů oblasti č. 7 (Krušné hory-západ). Program:

         1. Informace o dění v klubu a oblasti
         2. návrhy a volba delegátů na klubovou konferenci
         3. návrhy na členy orgánů klubu
         4. plán práce na rok 2014
         5. různé.

Účast vzhledem k projednávaným materiálům je velmi žádoucí.
Tadeáš Maślanka