Sdělení matrikáře klubu

27.01.2017 12:00

Sdělení matrikáře.
 
Dnes jsem setřídil matriku pro potřeby konference – tj. vyřadil všechny dlužníky plateb, kteří si do dnešního dne nevyjasnili svoje platby a upravil přiřazení členů klubu do oblastí dle doposud zaslaných připomínek. Počet delegátů na konferenci proto vychází do jednotlivých oblastí následovně.

Oblast 1 – 4 mandáty
Oblast 2  - 3 mandáty
Oblast 3 – 3 mandáty
Oblast 4 – 5 mandátů
Oblast 5 – 5 mandátů
Oblast 6 – 9 mandátů
Oblast 7 – 4 mandáty
Oblast 8 – 2 mandáty
Oblast 9 – 2 mandáty
Oblast 10 – 1 mandát
Oblast 11 – 3 mandáty
Oblast 12 – 3 mandáty
Oblast 13 – 5 mandátů
Oblast 14 - 2 mandáty
Oblast 15 – 4 mandáty

Současně také připomínám, aby jste neopomněli zaslat jména zvolených delegátů, aby mohli být řádně pozváni na konferenci.

Ing. Jeřábek matrikář klubu.