Sdělení Ministerstva zemědělství

24.03.2021 15:25

 

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující...

 


 

Vážené dámy a vážení pánové,

zasíláme Vám upřesňující informace k dotazům o pořádání zkoušek pro lovecké psy. Za nastalé situace není možné vykonávat zkoušky pro lovecké psy, a to ani individuální zkoušky z norování (IZN) a individuální barvářské zkoušky (IHB).

Zkoušky, které z důvodu Covid -19 nemůžete uskutečnit, jdou přesunout na jiný termín, nebo je potřeba nahlásit jejich zrušení. Děkujeme za pochopení v této pro nás všechny komplikované situaci a přejeme Vám hlavně zdraví.

S pozdravem „Myslivosti a kynologii zdar!“

Kateřina Zborníková, tajemník kynologické komise