Seznam delegátů a kandidátů na řádnou konferenci ČMKCHB

11.03.2019 17:00

Seznam delegátů na řádnou konferenci konanou dne 13.4.2019 v Perknově

Pozvánky pro delegáty konference, kteří byli nahlášeni do 10.3.2019, byly rozeslány dne 11.3.2019 v termínu určeném stanovami.
Pokud by někdo z navržených delegátů z níže uvedeného seznamu pozvánku nedostal, obraťte se prosím na lubos.vodolan@vls.cz nebo bert@npelc.cz, aby mu mohla být zaslána náhradní pozvánka.Spádová oblast 0
Delegáti nebyli dodáni

Spádová oblast 1
Jeřábek Josef  Ing.
Rajniš Václav
Buršík Ota

Spádová oblast 2
Kubiš Milan
Vodolan Luboš  Ing.
Beránek Vít

Spádová oblast 3
Drobný Daniel
Princ Filip JUDr.
Kapras Josef Ing.

Spádová oblast 4
Bareš Pavel
Novotný Martin Ing.
Kašparová Eva Mgr.
Carda Josef

Spádová oblast 5
Báčová Hana Ing.
Býma Jakub Ing.
Vrba Rudolf
Derner Jiří  Ing.
Nechuta Jiří Ing.
Štrajt Jiří Mgr.

Spádová oblast 6
Blechová Petra
Čechová Petra
Havlíček Zdeněk   Ing.
Můčka Lukáš Ing.
Nerad Jaroslav Ing.
Pelc Norbert  Ing.
Skácil Jiří ml.
Trojka Roman
Zuzaník Pavel Ing.

Spádová oblast 7
Kraus Marek
Adam Miroslav Bc.
Zavaďák Václav
Valenta Josef

Spádová oblast 8
Plaňanský Karel
Hůrka Radek

Spádová oblast 9
Rajnyšová Romana Ing.
Martin Lukáč

Spádová oblast 10
Šafařík Josef
Solar Vladimír

Spádová oblast 11
Kabát Mojmír
Straka Antonín
Bauch David  Ing.
Moller Ladislav

Spádová oblast 12
Drtil František Ing.
Nekl Marek Bc.
Šefl Josef Ing.

Spádová oblast 13
Sroka Ladislav
Antl Ondřej
Odstrčil Lubomír
Korbář Josef
Gryc Jaroslav
Vernerová Eva   MVDr.

Spádová oblast 14
Keltner Martin Ing.
Alexa Július,Ing.

Spádová oblast 15
Havel Josef Ing.
Machek Pavel
Škurek David
 


Kandidáti do výboru:
Ota Buršík (oblast 1)
Luboš Vodolan (oblast 2)
Josef Kapras (oblast 3)
Martin Novotný (oblast 4)
Jiří Štrajt (oblast 5)
Petra Čechová (oblast 6)
Jaroslav Nerad (oblast 6)
Roman Trojka (oblast 6)
Pavel Zuzaník (oblast 6)
Marek Kraus (oblast 7)
Antonín Straka (oblast 11)
František Drtil (oblast 12)
Marek Nekl (oblast 12)
Ladislav Varvařovský (oblast 12)
František Koláček (oblast 13)

Kandidáti do Kontrolní komise:
Miroslav Zatloukal (oblast 5)
Lukáš Můčka (oblast 6)