Seznam vůdců a psů vybraných na soutěž "O putovní cenu" konané v termínu 24.-27.10.2019.

23.09.2019 10:00

Tureček Jiří, Eny z Olešnického potoka
Trojka Roman, Freya Klobušice
Antl Ondřej, Harry z Púčikovho dvora
Havlíček Zdeněk, Unesca Osterwald
Nekl Marek, Eron ze Studnických strání
Šafařík Josef, Alma von Lischnitz berg
Rajniš Václav, Berta z Cínoveckého vrchu
Oláh Csaba Tibor, Szászvolgyi Alma (Hu)
Wojciech Dulski, Akim Bialy Trop (Pl)
Radoslav Prášek, Bona zo Šarlotinovho dvora (Sk)
Náhradník: Jiří Skácil, Cezar z Babinej Hory

 

Prosíme vůdce a rozhodčí, aby zaslali nejpozději do 31. 9. 2019 svá osobní data (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP popř. SPZ a typ vozidla) na e-mailovou adresu: kom.ar.has@seznam.cz.