Smuteční oznámení - Jiří Tůma

29.06.2020 20:00

 

Vážení barvářníci,
s politováním Vám oznamujeme, že nás navždy opustil pan Jiří Tůma, kamarád, dlouholetý člen ČMKCHB, chovatel hannoverských barvářů a majitel chovatelské stanice "od Žeberka".

Prosíme, věnujte mu tichou vzpomínku.
Čest jeho památce!