Společná schůze spádových oblastí ČMKCHB č. 8 a č. 12

12.04.2018 21:00

Schůze spádových oblastí 8 a 12 se koná v pátek dne 4. 5. 2018 od 17:00 v restauraci U sv. Jana ve Skořici u Mirošova.
Mimo jiné se bude diskutovat o uspořádání výcvikového dne a proto je účast velmi žádoucí.

Ing. Jiří Kráčmera
tajemník oblasti 8

tel. 723 116 850