Upozornění pro zájemce o přihlášení na Speciální výstavu barvářů konanou dne 9. září 2017.

21.08.2017 06:00

Prosíme vystavovatele, aby své přihlášky na výstavu zasílali elektronicky přes https://www.dogoffice.cz/ nebo v papírové formě na adresu uvedenou v propozicích:

Českobudějovický kynologický klub z.s. Klostermannova 7,
CZ - 370 04 České Budějovice
tel.: 387 203 926, e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz


V žádném případě nezasílejte přihlášky na adresu sídla ČMMJ do Prahy na Lešanskou !!!