Výcvikový den spádové oblasti č.2

08.08.2019 13:00

Spádová oblast č. 2 pořádá dne 24.08.2019 výcvikový den v Kristiánově (Bedřichov). Sraz účastníků v 8:00 v Kristiánově.
Účast nahlaste na telefon: 602 189 210 (Langr) do 17.08.2019.

Těšíme se na Vaši účast
Václav Langr