Vyjádření výboru k nevyžádaným e-mailům Brigitte Baumann

24.05.2018 13:00

Tímto uvádíme na správnou míru několik nepravdivých tvrzení, které Brigitte Baumann podsouvá členům našeho klubu cestou nevyžádaných e-mailů. Brigitte Baumann, která přesvědčila k podání žaloby na klub několik svých dalších kolegů, cestou právního zástupce podali na klub žalobu dne 4. 4. 2016. Tuto skutečnost se ani neobtěžoval oznámit jejich právní zástupce tehdejšímu výboru klubu na jednání dne 20. 5. 2016, na které byl k jednání pozván. Od samého počátku soudního řízení klub jednoznačně deklaroval, že celá záležitost s vyloučením, nevyloučením byla nešťastná a projevoval vůli se s žalobci dohodnout. Klub jednoznačně deklaroval, že je připraven německým žalobcům uhradit 2 700 EUR, soudní poplatek, potvrdit jim členství a zapsat je zpět do matriky. Na základě tohoto jednoznačného postoje klubu však němečtí žalobci, které zastupovala právě Brigitte Baumann, vycítili šanci a začali stupňovat své požadavky. Požadovali zveřejnění omluvy, navýšení peněz, přijetí dalších německých adeptů do klubu. Pokud by se skutečně chtěli domluvit, jak uvádí Brigitte Baumann, byli bychom domluveni již v červnu 2016. Jsme přesvědčení o tom, že cílem německých žalobců, zastoupených Brigitte Baumann, bylo naopak ze soudního sporu vytěžit, co možná nejvíce na nákladech řízení s ohledem na počet žalobců. Ve věci samé nebylo sporu o tom, že němečtí žalobci jsou členy klubu. Z tohoto důvodu bylo vystaveno i zmiňované potvrzení a jejich žaloba byla jimi vzata zpět. Prostě si spočítali, že se jim vyplatí nechat o nákladech řízení rozhodnout soud nežli se dohodnout. Vysoké náklady řízení jsou dány počtem žalobců. Není pravdou, že by JUDr. Princ odmítl nabídku na zaplacení 2 500 EUR. Žádná taková u soudu nezazněla. Naopak to byl právní zástupce německých žalobců, který před rozhodnutím soudu jednoznačně oznámil, že jeho klienti chtějí nechat rozhodnout soud.
Nutno podotknout, že původní žalobu podalo dalších 5 německých žalobců, aniž by k tomu kohokoliv zmocnili. Byla za ně na klub podána žaloba bez zmocnění. Tento exces se snažil právní zástupce německých žalobců zhojit tím, že jim rozesílal antidatované plné moce a žádal je o podpisy. Tyto však nebyly podepsány. Pravděpodobně se Brigitte Baumann nepodařilo tyto přesvědčit. Žaloby tedy byly v této části vzaty zpět, klubu přiznány náklady řízení.
Brigitte Baumann ve svém agitačním e-mailu účelově nezmiňuje, že u dvou žalobců byla žaloba meritorně rozhodnuta tak, že se zamítá. Klubu byly přiznány náklady řízení. Toto rozhodnutí potvrdil i odvolací soud. Žalobu na klub tedy podal žalobce, který nikdy nebyl členem klubu a žalobce, který roky neplatil členské příspěvky.
Brigitte Baumann neuvádí pravdu ohledně výroků o nákladech řízení. Je pravda, že soud I. stupně přisoudil německým žalobcům náklady řízení ve výši 14 406,- Kč na jednoho žalobce. Proti tomu se však odvolali i němečtí žalobci, protože se jim to zdálo málo a chtěli více !!! Není také pravda, že by odvolací soud doposud o nákladech řízení pravomocně rozhodl. Odvolací soud rozhodl vadně, neboť si nevšiml, že se odvolal i náš klub, a to právě proti výši nákladů řízení. Rozhodnutí tedy není v právní moci a odvolací soud doposud o výši nákladů nerozhodl. Pokud by rozhodnutí bylo stejné, výbor klubu je připraven podal ústavní stížnost. V právní moci je naopak výrok o náhradě nákladů řízení, které mají němečtí žalobci platit našemu klubu. Doposud však nebylo zaplaceno ničeho.
Závěrem bychom tedy chtěli říci, že soudní spor mohl skončit již v červnu 2016, pokud by se ale němečtí žalobci opravdu chtěli dohodnout. Namísto toho se rozhodli, že si ze sporu udělají výnosnou živnost a finančně poškodí klub, co možná nejvíce.

Výbor klubu ČMKCHB