Konference ČMKCHB 2014

24.02.2014 07:29

Členové zvolení do výboru klubu :

- Varvařovský Ladislav

- ing. Havlíček Zdeněk

- Hasenöhrl Radek

- Miroslav Gora

- Dvořák  Daniel

- Kabát Mojmír

- Kopřiva Petr

 

 

Členové zvolení do Dozorčí rady :

- ing. Plch Karel

- Varvařovská Jana

- Havlín Jaroslav