Základní informace ke kurzu "Jelenář – vůdce barváře" a soutěži "O Moravský pohár".

10.07.2017 16:38

Základní informace ke kurzu a soutěži:
Obě akce se uskuteční v plánovaných termínech tedy tak, jak byly zveřejněny v plánu klubových akcí pro rok 2017 a v plánu kynologických akcí ČMMJ pro rok 2017.
Tradiční kurz Jelenář – vůdce barváře pořádaný ČMKCHB se uskuteční ve dnech 26. až 27. 10. 2017. Sraz účastníků bude v odpoledních hodinách ve středu 25. 10. 2017 v ubytovacích prostorách na Hipocentru v Koryčanech, kde bude probíhat také teoretická část kurzu. Zájemci o ubytování se mohou již nyní hlásit na e-mail: Blechova28@seznam.cz, nebo tel. 608 636 424.
Vlastní soutěž barvářů „O Moravský pohár“ se bude konat ve dnech 28. 10. a 29. 10. 2017 a bude tedy časově navazovat na kurz. Tento 8. ročník regionální soutěže bude vypsán pro 10 barvářů a bude probíhat dle SŘ ČMKCHB soutěže na umělých stopách. Přihlášky bude po vydání vlastních propozic přijímat OMS Uherské Hradiště (cmmj.uh@mbox.telest.cz).
Bližší informace k organizaci těchto akcí Vám případně podá Zdeněk Havlíček, tel. 602 749 338, nebo e-mail: zdenek.havlicek@lukrom.cz.
Podrobné propozice k oběma akcím budou zveřejněny v průběhu tohoto měsíce.
„Barvářům Zdar!“