Zápis z výborové schůze ČMKCHB č. 4/2016 ze dne 1. 12. 2016.

12.12.2016 20:00

Zápis z výborové schůze klubu č. 4/2016, která se konala dne 1.12.2016 je k dispozici zde...