Zápis ze schůze výboru ČMKCHB č. 1/2017, která se konala dne 22. 3. 2017

27.03.2017 19:00

Zápis z výborové schůze najdete zde...