Akce v roce 2020

5.12.2020 - Předběžné zkoušky barvářů ve Zlaté Olešnici

Předběžné zkoušky barvářů při OMS Jablonec nad Nisou se i přes několikeré posunutí termínu z důvodů protikoronavirových opatření povedlo dne 5.12.2020 uspořádat. Tradiční lokalita v Kristiánově v Jizerských horách byla z důvodu vysoké sněhové pokrývky vyměněna za spolkovou...

5.9.2020 Předběžné zkoušky barvářů v Manětíně

V sobotu 5. 9. uspořádal Oblastní myslivecký spolek Plzeň ve spolupráci se spádovou oblastí č. 9  předběžné zkoušky barvářů v honitbě Manětín. Na zkoušky bylo prostřednictvím OMS přihlášeno 6 psů a 2 náhradníci, všechno bavorští barváři převážně buď z lokálních odchovů nebo...

5.9.2020 - Předběžné zkoušky barvářů Mikulov v Krušných horách

V oblasti č. 1, kde její dlouholeté a tradiční centrum práce bylo a stále zůstává v Krušných horách, v okolí Mikulova nás zavazuje, abychom se snažili uspořádat jako každoročně o prvním víkendu v září předběžné zkoušky barvářů. Vždy jim předchází také výcvikový den, který je určen...

5.9.2020 - 5. Speciální výstava barvářů, Lázně Leopoldov

Speciální výstava barvářů Lázně Leopoldov 2020 očima rozhodčího Dne 5.9. 2020 se konala v Lázních v Leopoldově Speciální výstava Bavorských a Hannoverských barvářů, kterou posuzovali hlavní rozhodčí pan Milan Pavlík (Hannoverský barvář – 8) a paní Lenka Frnčová (Bavorský barvář –...

18.7.2020 - Barváři v Orlických horách

Dne 18.7.2020  se v lese nad Zdobnicí  v úseku Kačerov  uskutečnil nácvik na předběžné barvářské zkoušky, které jsou naplánovány na 17.10.2020. Organizátorem nácviku se stal pan Josef Carda a to včetně pohoštění všech účastníků. V předvečer  nácviku bylo našlapáno...

Výcvikový den barvářů oblasti č.2 v Kristiánově

Dne 30.09.2020 se uskutečnil v Jizerských horách v Kristiánově výcvikový den barvářů oblasti č.2. Celkem se přihlásilo a výcvikového dne zúčastnilo 12 psů a přibližně 40 členů doprovodu včetně diváků. Deset natrasovaných stop bylo pro psy, kteří budou v nejbližší době skládat...

Druhý výcvikový den spádové oblasti č. 9 v Manětíně

V rámci vrcholícího nácviku na blížící se předběžné zkoušky barvářů (pořádané oblastí č. 9 v sobotu 5. 9. v Manětíně) připravila oblast přednostně pro 6 přihlášených barvářů a jejich vůdce na sobotu 8. srpna letošní druhý výcvikový den. V 8 hodin ráno na srazu přímo v honitbě se nakonec sešlo jen 5...

Výcvikový den Krušnohorské oblasti číslo 1 v Adolfově.

V polovině července se v krušnohorském Adolfově uskutečnil výcvikový den barvářů pod vedením aktivisty oblasti Václava Rajniše. Akce se konala v horské honitbě Nakléřov u kolegy Miroslava Prchlíka a setkala se s velkým zájmem a hojnou účastí jak aktivních členů oblasti, tak i zájemců o...

Doubická stopa 2020

V druhé polovině června proběhl v Národním parku České Švýcarsko již pátý ročník Doubické stopy, který se kvůli koronavirové karanténě uskutečnil v náhradním termínu. Soutěže se zúčastnilo celkem šest psů, z toho dvě feny a jeden pes hannoverského barváře a tři bavorští barváři. Na letošní stopu...

Výcvikový den Manětín

Částečné uvolnění opatření spojených s nákazou koronavirem k datu 11. 5. umožnilo oblasti 9 uspořádat výcvikový den v původně plánovaném termínu, tj. v sobotu 16. 5. Výcvik v honitbě Manětín byl zorganizován z pochopitelných důvodů v komornějším duchu než obvykle, při zachování nezbytných...