10.10.2020 - Zrušeno - Výcvikový den spádových oblastí č.14 a 15

10.10.2020 - Zrušeno - Výcvikový den spádových oblastí č.14 a 15

Konání výcvikového dne je zrušeno.

Sraz v 9.00 u lesní správy Arnoštov . Zájemci o přípravu stopy se nahlásí vedoucímu lesní správy Arnoštov, ing. Keltnerovi  605 206 757 nejpozději do 8.10.2020.

Pb budou 31.10. dle plánu v Želči pod OMS Tábor.

JM