11. Klubová výstava barvářů, Libavá - Heřmánky

11. Klubová výstava barvářů, Libavá - Heřmánky

11. Klubová výstava barvářů – VVP Libavá
Letošní, v pořadí již 11. samostatná klubová výstava barvářů, proběhla v sobotu dne 10. června 2017 v areálu Heřmánky státního podniku VLS, divize Lipník nad Bečvou, VVP Libavá. Jako každoročně i letos v předvečer výstavy proběhla členská schůze klubu barvářů, připravovaly se výstavní kruhy a vše, co k výstavě neodmyslitelně patří. V sobotu ráno proběhla porada rozhodčích a vedoucích kruhů, na které došlo jednak k rozdělení personálu do kruhů, byla přidělená plemena a třídy posuzovaných psů jednotlivým rozhodčím a byl upřesněn výklad zadávání titulu klubový vítěz pro rok 2017 dle upřesněných požadavků klubu.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo za přítomnosti ředitele lipnické divize VLS ing. Jaroslava Nerada. Početné koroně byli představení rozhodčí a upřesněno rozdělení psů dle plemen a tříd a přidělení jednotlivých třid do kruhů. V kruhu č. 1 posuzovala paní Lenka Frnčová všechny feny plemene bavorský barvář. Vedoucí kruhu byla paní Petra Blechová, zapisovatelem Martin Roztaš. V kruhu č. 2 posuzoval psy bavorského barváře ing. Pavel Zuzaník, vedoucím kruhu byla paní Gabriela Šarlinová a zapisovatelkou paní Naďa Chmelařová. V kruhu č. 3 posuzoval MUDr. Tadeáš Maślanka, který byl zároveň hlavním rozhodčím výstavy, psy i feny hannoverského barváře.
Vedoucím kruhu byl Daniel Drobný, zapisovatelem Vít Beránek. V kruhu č. 4 souběžně s výstavou probíhal výběr do chovu. Bonitaci prováděl rozhodčí pan Milan Pavlík spolu s poradci chovu pány Ladislavem Varvařovským a Jiřím Skácilem. Na výstavu bylo přihlášeno 79 psů ve skladbě 30 bavorských psů, 34 bavorských fen, 8 hannoverských psů a 7 hannoverských fen. Dostavilo se 77, absence byla u 2 bavorských fen.
Posuzování nebylo v žádném případě ze strany rozhodčích nijak shovívavé. U bavorských fen bylo uděleno 17 ocenění výborných, 11 velmi dobrých a 4 dobré. Byl udělen jeden titul CAJC, 3x CAC a 2x res. CAC. V kruhu bavorských psů byla udělena známka výborná 13x, velmi dobrá 12x, ve dvou případech dobrá. Dva psi nebyli posouzeni a jeden byl diskvalifikován. Byl zadán rovněž jeden titul CAJC, 3x CAC a 1x res. CAC. Titul BOB u plemene bavorský barvář byl udělen fence Cita od Uja Laca ve vlastnictví pana Dana Darmopila. Tato fenka zároveň získala i titul CAJC. Titul BOS byl zadán psovi Cezar Kráľová hoľa majitele pana Bejlka, který byl předveden ve třídě vítězů. V kruhu hannoverských barvářů byla udělena známka výborná 11x a to 7 psům a 4 fenám. Známka velmi dobrá byla udělena 2x a jeden pes i jedna fena byli diskvalifikováni. Psovi Endy z Jelení louky byl udělen titul CAJC a zároveň BOJ, 4x byl udělen CAC, 1x res. CAC a 1x BOV. Titul BOB byl udělen psovi Bond od Ztraceného parohu majitele Jana Honzíka, titul BOS feně Bonny od Ztraceného parohu majitele Petra Šíra.
Titul „Klubový vítěz“ udělen bohužel nebyl. Výbor klubu stanovil podmínky pro udělení titulu „Klubový vítěz“ poněkud podivně - titul byl udělován jako čestný, bez zápisu do průkazu původu, navíc výběrem mezi nejlepším jedincem plemene bavorský barvář a hannoverský barvář.
Vzhledem k tomu, že ani jeden z vítězů plemene (BOB) nesplňoval podmínky pro udělení tohoto titulu - především oba jedinci s titulem BOB nedosáhli 2 let věku - udělení titulu klubový vítěz proto neproběhlo. Je to veliká škoda, protože na výstavě byli k vidění exteriérově velmi dobři mladí psi, kteři se ocenění nedočkali. Při tom to je budoucnost chovu, na které by měl klub stavět.
Výstava proběhla v hezkém prostředí střediska VLS Heřmánky. Bohužel nevyšlo počasí. Prakticky po celou dobu posuzování pršelo. Podmínky pro práci rozhodčích i personálu v kruhu byly velmi obtížné. Bohužel organizátoři výstavy podcenili vrtochy počasí, takže připravili kruhy pro nádherné počasí – asi takové, jaké byly den před tím. V sobotu a prakticky po celou dobu výstavy pršelo a v kruzích nebyly připraveny jakékoliv kryté prostory pro práci personálu v kruhu. Nakonec byly instalované deštníky, dokumenty ale i tak byly poměrně dost zmáčené. Nakonec nejde jen o déšť. Je vcelku jedno, zda prší, nebo je úmorné vedro, přístřešek ve formě malého stanu nebo stanového altánku, případně jakéhokoliv přístřešku by byl v kruhu velmi žádoucí. Zájem korony byl velký, kolem každého kruhu byla početná skupiny diváků, nutno ale říci, že velmi ukázněných. Důležitým problémem jsou podmínky nastavené vedením klubu pro udělení titulu „Klubový vítěz“. Naše klubová výstava je výstavou z kategorie výstav se zadáváním titulu “Klubový vítěz“. Je velikou škodou, když se nastaví podmínky tak, že tyto znemožní zadání tohoto titulu. Lze jednoznačně souhlasit s podmínkou, aby titul klubový vítěz mohl získat pouze pes v držení člena klubu. Podmínka věku, splnění podmínky lovecké upotřebitelností, chovnosti apod. jsou zbytečnou komplikaci, nemající jakoukoliv souvislost s posouzením exteriéru psa, navíc jsou pro posuzujícího rozhodčího prakticky nezjistitelné bez porušení výstavních předpisu anebo etického kodexu rozhodčího. Ostatně podobnou připomínku vyslovil již v minulém roce ve svém rozboru výsledků výstavy i kolega Pavlík.
Připomínka ale zřejmě - jak je vidět – nebyla vzatá na vědomí.
Nezbývá, než začít s přípravou další letošní výstavní klubové akce, tentokrát speciální výstavy barvářů, která se bude konat v září v prostředí Šumavy.

Barvářům zdar.
Hlavní rozhodčí výstavy MUDr. Tadeáš Maślanka


Výsledky 11. Klubové výstavy ve formátu PDF zde...