2.9.2017, OMS Plzeň, MS Malenice - obec Dražeň

2.9.2017, OMS Plzeň, MS Malenice - obec Dražeň

Z organizačně - technických důvodů bude sraz účastníků na Pb v 8:00 v restauraci v Líté, což je 4 km jihozápadním směrem od původně avizované Dražně.

Předběžné zkoušky barvářů, oblast č.9

Termín: 2.9.2017

Přihlášky přijímá:

ČMMJ – Oblastní myslivecký spolek Plzeň
Ruská 16
326 00 Plzeň
Číslo účtu: 722175339/0800
VS – tetovací číslo psa, příp. číslo čipu
plzen@oms-myslivost.cz

Propozice předběžných zkoušek zde...