24.6.2017 Doubice, OMS Děčín

24.6.2017 Doubice, OMS Děčín

Termín: 24.6.2017 - 7:30 hod. Sraz účastníků (Penzion Hubertus Doubice).

Uzávěrka přihlášek na zkoušky je 03.06.2017. Žádáme uchazeče o účast na zkouškách, aby přihlášky podali včas na OMS Děčín. Přihlášky mohou být doručeny osobně, poštou, nebo elektronicky na OMS Děčín, 28. října 979/19 , Děčín 405 01
Telefon: 412 552 430, 607 030 264
E-mail: cmmjdc@seznam.cz

Propozice předběžných zkoušek v Doubici zde...

Kontakty pro bližší informace:
Jemelka Břetislav ml. tel: 737 276 980 bretajemelka@seznam.cz
Ing. Josef Jeřábek tel: 602 696 868 jerabekj@cmail.cz