6.10.2018 - Pb Karlovy Vary

ČMMJ z.s. Okresní myslivecký spolek v Karlových Varech ve spolupráci s Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace a Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Spádová oblast č. 7 Krušné hory západ pořádá dne 6. 10. 2018 od 8.00 hod v honitbě LLKV „Odeř“ předběžné zkoušky barvářů (Pb).

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 20. 09. 2018.

Propozice Předběžných zkoušek zde...