Celostátní soutěž barvářů 'O putovní cenu' 2019

Celostátní soutěž barvářů 'O putovní cenu' 2019

23. ročník celostátní soutěže barvářů „ O putovní cenu“ nás po několika letech opět přivedl do Doupovských hor. Vojenský újezd Hradiště, který obhospodařují Vojenské lesy a statky divize Karlovy Vary, je ideálním místem pro konání takovýchto soutěží, které jsou uspořádány v době intenzivních lovů spárkaté zvěře. Soutěž tak probíhá na stopách neúmyslně poraněné zvěře a soutěžící mohou ukázat skutečnou práci svých psů na stopách v hojně zazvěřeném revíru a v ideálních podmínkách pro chov a lov zvěře. Barváři jsou neodmyslitelnou součástí při provozování práva myslivosti na Doupově. Vždyť legendární CEZAR z Novodomských bažin se svým vůdcem Radkem Hasenöhrlem zde dosledoval několik desítek kusů spárkaté zvěře, a proto se nesmazatelně zapsal do paměti mnoha myslivců, kteří díky jeho práci mohli slavit úspěch při lovu spárkaté zvěře ve vojenském prostoru a práce barvářů tak byla propagována na nejvyšší úrovni.

Na 23 ročník soutěže byli dle zaslaných přihlášek vybráni následující vůdci a psi:
Tureček Jiří, Eny z Olešnického potoka
Trojka Roman, Freya Klobušice
Antl Ondřej, Harry z Púčikovho dvora
Havlíček Zdeněk, Unesca Osterwald
Nekl Marek, Eron ze Studnických strání
Šafařík Josef, Alma von Lischnitz berg
Rajniš Václav, Berta z Cínoveckého vrchu
Oláh Csaba Tibor, Szászvolgyi Alma (HU)
Wojciech Dulski, Akim Bialy Trop (PL)
Radoslav Prášek, Bona zo Šarlotinovho dvora (SK)
Náhradník: Jiří Skácil, Cezar z Babinej Hory

Jelikož Berta z Cínoveckého vrchu začala krátce před soutěží hárat, musel vůdce Václav Rajniš ze soutěže odstoupit a soutěže se tak zúčastnil náhradník Jiří Skácil se psem Cezarem z Babinej Hory, který nakonec celou soutěž s 460b a v I. ceně vyhrál. Díky vynikajícím známkám mu bylo uděleno čekatelství národního šampionátu práce ČR  CACT.
Výbor klubu nominoval na soutěž rozhodčí, kteří byli následně rozděleni do skupin a posuzovali podle toho, jak si je vůdci vylosovali a následně podle přidělení vrchním rozhodčím.
Práce na stopě:
1    Ota Buršík, Ladislav Varvařovský
2    Břetislav Jemelka, Michal Strakoš
3    Břetislav Jemelka st., Mojmír Kabát    
4    Ing. Josef Jeřábek, Lubomír Tipmann
5    Hubert Hubík, Jiří Skácil    
6    Josef Kouba, Petr Polách
7    Radek Hasenohrl, Vladimír Solar
8    Václav Rajniš, Rudolf Vrba, Marian Zábojník (SK)    
9    Josef Šefl, Vladimír Čeřovský
10    Josef Venus, František Koláček

Šoulačku s odložením, zkoušku hlásiče, oznamovače, hlasitého oznamovače, chování u kusu:
1    David Bauch, MUDr. Tadeáš Maślanka    
2    Ing. Július Alexa, Szilárd Flaisz (HU),

Oproti původní nominaci došlo k několika málo změnám. Ze soutěže se jako rozhodčí omluvili Milan Pavlík, Bc. Miroslav Adam a Václav Zavaďák. Místo nich byl dodatečně nominován Václav Rajniš. U slovenských sousedů nastala také změna, když nedorazil Jano Marušák, ale Marian Zábojník.  
Soutěže na přirozených stopách postřelené zvěře jsou především o štěstí při losování práce. V pátek 25. 10 ráno jsme měli z předchozího večera nahlášeny dvě práce přímo ve vojenském prostoru a to postřel laně jelena siky, práci si vylosoval vůdce Marek Nekl a postřel lončáka, práci si vylosoval Jiří Tureček, který však ze stopy odstoupil, následně byl nasazen vůdce Wojciech Dulski (PL), který stopu vypracoval. V sobotu 26.10 ráno jsme měli práce pro dalších pět vůdců, kdy na postřelu lončáka pracoval vůdce Jiří Skácil a tato práce, kde došlo ke štvaní a stavění postřeleného kusu se ukázala jako vítězná. Laň jelena evropského dosledoval vůdce Roman Trojka, bohužel stopa byla příliš krátká na to, aby mohla být hodnocena. Na stopě laně jelena siky pracoval Josef Šafařík a práce byla rozhodčími vyhodnocena jako nedohledatelná. Radoslav Prášek (SK) si vylosoval postřel špičáka jelena siky, ale bohužel z práce odstoupil. Práce byla následně rozhodčími vyhodnocena jako nedohledatelná. Špičáka nakonec nalezl stejný vůdce, který si práci vylosoval, ale práce již nemohla být ohodnocena. Práci na barvě jelena siky si vylosoval vůdce Ondřej Antl, ale také na tuto práci musel být nasazen kontrolní pes, následně byla práce ohodnocena jako nedohledatelná. V průběhu sobotního dopoledne jsme měli nahlášeny další dvě práce z vojenského prostoru, na které byli nasazeni Jiří Tureček, postřel koloucha jelena evropského, který byl nalezen, nicméně práce nebyla hodnocena z důvodu odstoupení vůdce z předchozí práce a Roman Trojka postřel laně jelena siky, kde práce byla prohlášena za nedohledatelnou. Z 65 kilometrů vzdáleného Bedlna byly nahlášeny čtyři práce, které byly nakonec úspěšné pro vůdce Zdeňka Havlíčka, ten pracoval na stopě laně jelena siky a Ondřeje Antla, který vypracoval stopu poraněné bachyně. Další práce nebyly hodnoceny, jelikož nasazení psi již měli své práce hotové. Práce v Bedlně byly velice dobře zorganizované a jak vůdci, tak rozhodčí chválili organizátory naháněk, ať už za označení nástřelů, hlášení směrů úniků zvěře a dalších informací potřebných pro úspěšný dosled. Podle předvedené práce si myslím, že vůdci se svými svěřenci zanechali velice dobrý dojem u organizátorů a ukázali, jak správně pracuje dobře vedený barvář. Všechny nahlášené kusy byly v Bedlně dosledovány. V neděli ráno byly nahlášeny další tři práce ale bohužel ani jeden kus nebyl dosledován. Vůdci Radoslav Prášek (SK), Oláh Csaba (HU) a Josef Šafařík tak poslední den měli možnost ukázat práci svých psů, bohužel neúspěšně.      
Za celou dobu soutěže bylo nahlášeno celkem 16 kusů postřelené zvěře, z nichž bylo nalezeno 10. Všichni vůdci měli možnost pracovat na svých vylosovaných pracích a zároveň jako kontrolní psi na pracích, kde se vyskytl nějaký problém s dosledováním poraněné zvěře. Oproti minulým ročníkům jsme měli méně postřelených kusů zvěře, ale počet nalezených kusů se procentuálně zvýšil. Dle mého názoru se na soutěži předvedli kvalitní psi, kteří neudělali barvářům ostudu a právě naopak předvedli, že práce barváře je specifická a mnohdy nedoceněná.  S výsledkem, že 4 psi skončí v I. ceně nepočítal snad nikdo. Bohužel u ostatních se vyskytl problém u poslušnostních disciplín. Vítězi celostátní soutěže barvářů, vůdci Jiřímu Skácilovi patří jednoznačně uznání všech, kteří vědí, jak těžké je připravit psa na takovou soutěž obzvláště u psa, který je permanentně využíván při dosledech. Na soutěži nebyla podána žádná stížnost ani protest. Celá akce byla slavnostně zakončena na střelnici v Lučinách za přítomnosti zástupců Vojenských lesů a statků a výkonného ředitele mezinárodního klubu chovatelů barvářů ISHV pana Konrad Kreitmaira, který celou akci zhodnotil jako velice povedenou a popřál klubu barvářů mnoho úspěšných akcí i do dalších let.

Z pozice vrchního rozhodčího bych rád poděkoval všem, kteří se nějakým způsobem na průběhu celé akce podíleli. Především všem zaměstnancům Vojenských lesů a statků v čele s ředitelem divize Judr. Jiřím Kšicou, dále pak všem rozhodčím za korektní posuzování. Všem sponzorům Superzoo, Myslivost s.r.o., Meopta, Romanu Provazníkovi a Antonínu Strakovi. Zvláštní poděkování patří Radkovi a panu Maškovi. Nevím, jak by to bez nich na Doupově dopadlo.
Další ročník soutěže je za námi a na nás všech je, abychom začali vybírat lokalitu, která bude vhodná pro uspořádání 24. ročníku, který se bude konat v roce 2021.

Horidoo !!  Barvářům zdar!  Marek Kraus


Výsledky celostátní soutěže naleznete zde...