Celostátní soutěž barvářů 'O putovní cenu' 2019

Celostátní soutěž barvářů 'O putovní cenu' 2019

Celostátní soutěž barvářů „O putovní cenu“ se bude konat u OMS Karlovy Vary, VÚ Hradiště - Lučiny v termínu 24.-27.10.2019.

 


Zásady výběru barvářů na celostátní soutěž „O putovní cenu“

 
 
Vůdci a rozhodčí zašlou nejpozději do 31. 9. 2019 svá osobní data (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP popř. SPZ a typ vozidla) na e-mailovou adresu: kom.ar.has@seznam.cz.
 

Celostátní soutěže barvářů „O putovní cenu“ se mohou zúčastnit pouze vůdci, kteří jsou členy ČMKCHB a pozvaní vůdci ze zahraničních klubů.

 

Seznam vůdců a psů vybraných na soutěž
Tureček Jiří, Eny z Olešnického potoka
Trojka Roman, Freya Klobušice
Antl Ondřej, Harry z Púčikovho dvora
Havlíček Zdeněk, Unesca Osterwald
Nekl Marek, Eron ze Studnických strání
Šafařík Josef, Alma von Lischnitz berg
Rajniš Václav, Berta z Cínoveckého vrchu
Oláh Csaba Tibor, Szászvolgyi Alma (Hu)
Wojciech Dulski, Akim Bialy Trop (Pl)
Radoslav Prášek, Bona zo Šarlotinovho dvora (Sk)
Náhradník: Jiří Skácil, Cezar z Babinej Hory


Zásady výběru pro členy ČMKCHB
Přednost budou mít barváři, kteří úspěšně v ceně prošli regionální soutěží.
Následně barváři, kteří složili zkoušku IHB dle ceny a dosažených bodů.
V případě stejné ceny a podobnosti dosažených bodů bude upřednostněn chovný jedinec před nechovným.
V případě, že budou oba jedinci chovní nebo nechovní se bude přihlížet k věku barváře a jeho možnosti se účastnit další soutěže. V tomto případě by měl mít přednost starší zkušenější jedinec před mladším.
V případě nenaplnění požadovaného počtu barvářů s IHB a požadovaného věku, bude postupováno podle SŘ.