Doubická stopa 2017

Doubická stopa 2017
Č. Pes/Vůdce St. Pb Atr. Nás. Dl. st. Znaky Chuť Body C. P.
1 Chris Čierna Skala / Michal Růžička 3/60 0/0 4/20 4/160 2/20 3/30 290 - 3.
2 Jena Vrátna Dolina / Zdeněk Trojan 4/80 1/10 4/20 4/160 2/20 4/40 330 II. 1.
3 Aron od Naší Kapličky / Tomáš Bláha 2/40 2/20 4/20 0/0 2/20 1/10 110 - 5.
4 Bessi ze Skalního / Josef Růžička 2/40 1/10 4/20 4/160 2/20 3/30 280 III. 2.
5 Alex od Naší Kapličky / Josef Brabec 2/40 1/10 4/20 0/0 1/10 1/10 90 - 6.
6 Arny z Hrachovecké Salaše / Dan Drobný 3/60 1/10 4/20 1/40 0/0 2/20 160 - 4.

 

Výcvikový den Srovnávačka.
Oblast č. 1 uspořádala ve dnech 6. a 7.5. druhý ročník akce, které pracovně říkáme Srovnávačka. Pozváno bylo 10 vůdců se svými svěřenci. Nicméně letošní ročník byl bohužel poznamenán značným množstvím omluvených, ale i neomluvených a tak nakonec „soutěžilo“ jenom 6 psů. Jako vždy jsme také připravili určité zpestření – tentokrát v podobě lanovky. Snad se nápad s imitovaným štvaním a stavěním podařil. Výsledky byly tak trochu nahoru a dolu. Snad se nám ale vše podařilo organizačně dobře zvládnout. O zázemí a stravování pečovala osvědčená dvojice a na ostatních bylo zajistit terén.
Letošní relativně malá účast nás dost mrzí. Dá to dost práce vše zajistit a stojí to i nemalé prostředky, které takto pojatá akce potřebuje. Jediná odměna pro nás je, že pozvaní přijedou. Tak snad při dalším ročníku bude větší početní účast.
No a pár fotek na dokreslení a výsledková listina.
Zdraví oblast č. 1.