Spádová schůze oblasti č. 2 "Jizerské hory a okolí "

 

 

Zápis

ze schůze ČMKCHB - spádová oblast č. 2 – Jizerské hory a okolí

konané dne 6. května 2011 od 18:30 hodin na Nové Louce (Šámalově chatě)

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program schůze:

  1. Zahájení, fotografování (18:30 hodin)
  2. Upřesnění kontaktů
  3. Výcvikový den, předběžné zkoušky
  4. Připomínky ke zpravodaji, webovým stránkám, diskuze
  5. Školení rozhodčích v Kolesech u Kladrub
  6. Informace k IHB
  7. Závěr (cca 21:00 hodin)

 

Před zahájením schůze proběhlo fotografování zúčastněných.

 

1. Zahájení

Pan Bejček přivítal přítomné členy ČMKCHB na schůzi a předal panu Langerovi diplom za splněné IHB. Dále sdělil, že je možné si u něj zakoupit knihu „Horská plemena“ a odznaky.

 

2. Upřesnění kontaktů

Pan Bejček požádal přítomné o upřesnění kontaktů členů klubu (telefonní čísla, e-maily).

 

3. Výcvikový den, předběžné zkoušky

Pan Bejček řekl, že Předběžné zkoušky barvářů proběhnou dne 8. října 2011 v honitbě „Fojtka“. Hlavním organizátorem zkoušek bude Ing. Václav Vacek. Pan Bejček vyzval přítomné k zajištění sponzorů dle svých možností.

Pan Bejček řekl, že je potřeba domluvit termín a místo konání výcvikového dne před konáním Předběžných zkoušek barvářů. Po projednání byl určen termín konání výcvikového dne na 27.8.2011 v honitbě „Fojtka“ – sraz v 8:00 hod. na Nové Louce. Organizátorem výcvikového dne bude Ing. Václav Vacek, který také zajistí potřebný kus zvěře. Zájemci se přihlásí u Ing. Václava Vacka na tel.: 724 523 079

 

4. Připomínky ke zpravodaji, webovým stránkám, diskuze

Pan Bejček vyzval přítomné, aby vznesli připomínky ke zpravodaji. Uvedl, že včas zaslal příspěvek do zpravodaje včetně fotografie za naši oblast Ing. Petru Lebedovi. Článek ani fotografie z naší oblasti však nebyly ve zpravodaji otištěny. Na dotaz pana Bejčka, který směroval na Ing. Petra Lebedu, mu Ing. Petr Lebeda nedokázal odpovědět, proč k chybě došlo. Členové spádové oblasti č. 2 žádají členy výboru o vysvětlení!

Ing. Vodolan informoval přítomné o webových stránkách a vyzval zúčastněné k aktivnímu zasílání podkladů, které by bylo možné na stránkách uveřejnit.

Pan Beránek přednesl návrh vytvořit seznam členů vůdců barvářů z oblasti č. 2 a jejich pracovních psů a fen, kteří by byli ochotni jezdit na dosledy do okolních honiteb, který by se předal na jednotlivé OMS. Návrh byl přijat všemi zúčastněnými členy velmi kladně a hned se vytvořily 4 seznamy jmen včetně telefonních čísel k jednotlivým OMS v oblasti (Liberec – předá p. Bejček, Jablonec nad Nisou – předá p. Langer, Česká Lípa – předá Ing. Vodolan a Semily – předá p. Čech).

 

5. Školení rozhodčích v Kolesech u Kladrub

Pan Bejček informoval o školení rozhodčích, které proběhlo 30.4.2011 v Kolesech u Kladrub. Rozhodčí se shodli, že by bylo dobré oddělit od sebe disciplíny práce na stopě a vyhledávání. Dále pan Bejček velmi pěkně pohovořil o diskuzi vyvolané na internetu k pojmům dosled x dohledávka.

 

 

6. Informace k IHB

Pan Bejček řekl, že zájemce o splnění IHB si na OMS, ke kterému patří honitba, vyzvedne postřelový list, tabulky s razítkem OMS a zjistí si kontakt na rozhodčího. Zkoušky se musí zúčastnit kromě rozhodčího ještě dva svědci. Pan Novotný (rozhodčí) se dotázal, zda by měl někdo z přítomných zájem o plnění IHB. Zájemci si zapsali kontakt na pana Novotného a pana Bejčka.

 

7. Závěr

Pan Bejček poděkoval přítomným za hojnou účast a popřál jim mnoho kynologických a loveckých úspěchů.

 

 

 

 

Zapsala Veronika Hubíková

Fotogalerie: Spádová schůze oblasti č. 2 "Jizerské hory a okolí "