Předběžné barvářské zkoušky na Karlovarsku 24.9.2011

V sobotu 24. září 2011 se po sedmnáct létech pauzy v okrese Karlovy Vary konaly předběžné barvářské zkoušky. Organizace zkoušek se s úspěchem ujali studenti Střední lesnické školy ve Žluticích pod vedením paní profesorky ing. Hanušové. Studenti zajistili šlapání stop a označení stopní dráhy, manipulaci se zvěřinou na koncích stopních dráh, troubení v průběhu zkoušek, jakož i organizaci stravování. Administrativní záležitosti zajistili funkcionáří OMS. Zkoušky proběhly v pěkném prostředí školní honitby v Chlumu u Žlutic. Zkoušelo se na stopě koloucha jelena siky.

Zkoušek se zúčastnilo pět psů a to 4 bavorští barváři a jeden bloodhound. Úroveň předvedených psů byla dobrá aq zkoušky úspěšně absolvovali všichni zúčastnění psi. Jako jediný v první ceně skončil bavorský barvář Art Voděradské bučiny , kterého vedl majitel Kaelm Švestka z Chebu. Pes dosáhl 216 bodů a v jeho soudcovské tabulce byly samé čtyřky. Druhým v pořadí byl bavorský barvář Xero u Malšinského kamene majitele Františka Piškanina z Karlových Varů, kterého vedl předseda kynologické komise OMS Karlovy Vary ing. Kotek. Pes skončil s 209 body ve druhé ceně, protože se mu nevyvedla disciplína vodění, ze které dostal známku 3. Další dva psi dosáhli shodně 170 bodů a umístili se rovněž ve druhé ceně. Oba střidali známky 3 a 4. Byla to bavorská barvářka Cita od Srbického potoka majitele Jana Švába z Horní Břízy a bloodhound Emanuel z Křivokládských hvozdů, kterého vedl Vlastimil Prášil  z Toužimi. Poslední bavorská barvářka Britta z Borovinského kopce majitele Pavla Kotrly z Jáchymova skončila se 126 body ve třetí ceně. Zde se mezi známkami objevily i dvojky. Po celou dobu zkoušek bylo teplé, slunečné počasí. Poměrně nízký počet bodů byl způsoben tím, že všichni předvedení psi byli hodnocení jako vodiči !!! Zkoušky posuzovala komice rozhodčích se složení : hlavní rozhodčí Miroslav Adam, rozhodčí Vladimír Solár a Václav Zavaďák, jako čekatel pomáhal MUDr. Maślanka.

 

Maślanka

 

Tabulka výsledků předběžných zkoušek

 

1.         Xero u Malšinského kamene                BB/5363          nar. 8.2.2010

            majitel: František Piškanin, K. Vary, vůdce ing. Kottek

známky   4-4-4(vodič)-4-3(ř)-4(ř)-4               počet bodů 209,  II. cena

 

2.         Art Voděradské bučiny                       BB/5272          nar. 25.2.2010

            majitel i vůdce: Karel Švestka, Cheb

známky   4-4-4(vodič)-4-4(v)-4(ř)-4               počet bodů 216,  I. cena

 

3.         Cita od Srbického potoka                   BB/5299          nar. 25.6.2009

            majitel a vůdce:  Jan Šváb, Horní Bříza

známky   3-3-3vodič)-4-4(ř)-4(ř)-3                počet bodů 170,  II. cena

 

4.         Britta z Borovinského kopce                BB/5177          nar. 5.1.2009

            majitel a vůdce:  Pavel Kotrla, Jáchymov

známky   2-2-2(vodič)-4-4(ř)-3(ř)-2               počet bodů 126, III. cena

 

5.         Emanuel z Křivokládských hvozdů       BL/1187          nar. 15.8.2008

            majitel a vůdce: Vlastimil Plašil, Toužim

známky   3-3-3(vodič)-4-4(ř)-4(ř)-3               počet bodů 170,  II. Cena

 

Psi seřazeni podle vylosovaných čísel, známky jdou v pořadí tak, jak jsou za sebou v soudcovské tabulce. V závorce je specifikace disciplíny (způsob oznámení, ř-upoutaný, 

v-volně)