Spádová schůze oblasti č. 7 - Chomutov-Karlovy Vary-Louny - 10.5.2012

Českomoravský klub chovatelů barvářů

     Oblast č. 7  (Chomutov – Karlovy Vary – Louny)

 

Zápis

ze schůze členů oblasti č. 7

ze dne 10.5.2012, Radonice

 

 

            Přítomní:    Adam, Dvořák, Hasenöhr, Houf, Charvát, Kraus, Maślanka,

                               Mašek J, Mašek P st., Mašek P ml., Pilát, Růžička, Sklenář, Solár,

                                Šimáček, Tůma, Vlček, Zavaďák.

            Omluvení:  Budák, Hochmann, Kotrla, Kubernát, Pospíšilová, Riedl st., Riedl ml.,

                                Richtr, Švestka, Velíšek.

            Neomluveno:  7 členů

 

            Hosté:         Melichar, Mašková J, Mašková L, Mašková ,                

 

Průběh :

 

1.   Kol. Adam schůzi zahájil a seznámil přítomné s programem.

                   Pozahájení vzpomněl památku zesnulého předsedy klubu, ing. Soukupa a vyzval přítomné

                   k uctění památky minutou ticha.

 

 1. Kol. Adam zhodnotil průběh uplynulého období. Připomněl, že během uplynulého víkendu proběhla soutěž „Krušnohorské derby“, která ovšem v letošním roce neprobíhala v naší oblasti, ale v ChKO České Švýcarsko. Se soutěží seznámí přítomné v diskuzi účastník soutěže kol. Solar. Předložil návrh zorganizovat letos v oblasti alespoň jeden výcvikový den. Dle zjištění bude se v oblasti připravovat ke zkouškám 8 – 10 mladých psů. Výcvikový den by se určitě vyplatil. Termín a místo bude upřesněno na další schůzi.

 

 1. Byla podána informace o stavu prověřování případu „podivných IHB“ v oblasti. Situace je monitorována, řeší ji Dozorčí rada ČMMJ a v současné době provádí šetření ODR v Chomutově. Záležitost bude i nadále monitorována a členové budou průběžně informováni.

Bylo připomenuto, že z důvodu této kauzy OMS v Chomutově vydal podmínky, za kterých bude zastřešovat provedení IHB v okrese Chomutov. Pro připomenutí :

 1. OMS bude akceptovat pouze zkoušku prokazatelně proběhlou v honitbě na území OMS Chomutov,
 2. o začátku každé zkoušky bude informován předseda OMS nebo předseda kynologické komise OMS. Ti rozhodnou, zda se zkoušky eventuálně zúčastní i zástupce OMS,
 3. pes musí být ke zkoušce přihlášený předem u OMS Chomutov. OMS nebude akceptovat dodatečně vyplněné přihlášky během nebo po ukončení zkoušky

                 

 1. Kol. Adam předložil návrh na udělení odznaků „stříbrná a zlatá stopa“.

Na udělení stříbrné stopy navrhl kol. Jiřího Tůmu (nar. 1957) a kol. Jiřího Kubernáta(nar. 1956). Na udělení zlaté stopy navrhl kol. Martina Piláta (nar. 1950), kol. Přemysla Maška st. (nar. 1949), kol. Tadeáše Maślanku (nar. 1951), a kol. Josefa Houfa (nar. 1952). Všechny předložené návrhy přítomní schválili jednomyslně.

           

 1. Aktivista oblasti seznámil přítomné s úkolem sestavit do členské schůze (v pátek 18.5.2012 v předvečer klubové výstavy v Kolesách) monitoring používaných psů v oblasti. Přítomní následně jmenovitě nahlásili počty držených psů a stav jejich vycvičenosti. U členů, kde není zcela jasné, o jaké psy se jedná, zjisti situaci kol. Maślanka a do schůze zjištěné předá aktivistovi.

 

 1. Diskuse :
 1. Kol. Solar seznámil přítomné s výsledky a svými postřehy získanými na soutěži „Krušnohorské derby“, které se zúčastnil jako rozhodčí. Soutěže se zúčastnilo 6 psů, uspělo 5. Vítězný pes skončil ve 2. ceně. Kromě vítěze a snad druhého psa v pořadí byly výkony spíše slabší úrovně. Organizace soutěže a celé zajištění byly ale na vysoké úrovni.
 2. Kol. Maślanka připomněl existenci smrtelného nebezpečí pro psy při dosledech černé zvěře z důvodu výskytu Aujezského choroby.
 3. Kol. Mašek Přemysl st. Informoval přítomné a chystané akci na střelnici VLS v Lomnici. Bude zde přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbě VLS Karlovy Vary a součástí přehlídky bude klubová výstava klubu slovenského kopova.
 4. Byl vznesen dotaz, co je komu známo o chystané akci oblasti č. 1, resp. kol. Hennricha a spol., která se má konat na území naší oblasti. Má se jednat o školení nebo kurz pro vůdce barvářů. Jedná se o akci klubu, nebo o soukromou akci několika jednotlivců?
 5. Bylo konstatováno, že úroveň klubové matriky není dobrá. Existuji členové, kteří i přes včasné zaplacení příspěvků nejsou uvedení v seznamu členů a proto ani nedostali Zpravodaj. Zpravodaj nedostali ale i někteří členové služebně starší. Kol. Adam sdělil, že po urgenci obdržel 5 výtisků Zpravodaje navíc a tak se pokusí těm, kdo Zpravodaj neobdrželi, jej dodatečně doručit. Otázka stavu matriky bude projednána v diskusi na schůzi v Kolesách.
 6. Kol. Adam připomněl přítomným, že v letošním roce se bude konat kurz „Jelenář“ v okrese Cheb a tento nějakým administrativním opatřením byl přidělen do spádové oblasti 7, tj. naší, je třeba vejit ve styk s organizátorem akce kol. Švestkou a domluvit případnou spolupráci. Apeloval na členy, aby zabezpečili účast na kurzu. Předběžná jednání s organizátorem akce přislíbil kol. Maślanka.
 7. Kol. Maślanka připomněl členům akci, kterou oblast naplánovala na začátek příštího roku – 2. barvářský ples. Je třeba začít uvažovat o získávání případných sponzorů a začít organizačně zajišťovat tombolu. Kol. Hasenöhrl informoval, že má již zajištěn termín a hudbu, začal jednat i kolem zvěřiny. Pomoc kolegů při organizačním zajišťování plesu samozřejmě vítá.

 

 1. Přítomní se dohodli, že příští schůzka členů oblasti se bude konat ve čtvrtek dne 28. června 2012 v 18,00 hod. pravděpodobně v hotelu Lesná. Pozvánky budou předem  rozeslány členům, ostatně jako obvykle.

           

 

                                              

Zapsal 11.05.2012                                                        ověřil :

MUDr. Tadeáš Maślanka                                            Miroslav Adam, aktivista oblasti č.7