Speciální výstava barvářů 2018 na hradě Buchlově

Speciální výstava barvářů 2018 na hradě Buchlově

Speciální výstava barvářů se konala v sobotu dne 15. září 2018 v moravských Chřibech na hradě Buchlově, který svou kouzelnou atmosférou dodal výstavě důstojnou kulisu. Výstavy se zúčastnilo celkem 25 barvářů, z toho 5 hannoverských a zbytek barvářů bavorských. Hlavním rozhodčím výstavy byl pan Milan Pavlík, který posuzoval hannoveráky. Bavorské barváře posuzovala paní MVDr. Petra Steinemannová ze Slovenska. Součástí výstavy byla také bonitace, kterou vedl pan Milan Pavlík za účasti obou poradců chovu.

Výstava se konala za krásného slunečného počasí, byla velmi hojně navštívena početnou koronou a stala se místem setkání příznivců barvářů a lovecké kynologie. Celá akce probíhala ve velmi srdečné a přátelské atmosféře, pro všechny návštěvníky bylo připraveno pohoštění z moravské zabíjačky a ochutnávka burčáku z nedalekých sklepů.

Děkujeme všem, kteří poskytli sponzorské dary, věnovali přípravě výstavy svůj čas, nezištnou pomoc a pomáhali při organizaci celé akce.

Výsledky Speciální výstavy naleznete zde...

Autory fotografií v galerii jsou Roman Mančík a Magda Blechová.


Fotogalerie: Speciální výstava barvářů 2018 na hradě Buchlově