Výcvikový den v oblasti č.2 – Jizerské hory a okolí

Výcvikový den v oblasti č.2 – Jizerské hory a okolí proběhl , tak ,jak bylo naplánováno , v sobotu 27.8.2011 v honitbě Fojtka na LS Jablonec.Sraz účastníků byl u loveckého zámečku  na Nové Louce,odkud se přejelo do honitby,kde byly připraveny stopy z předvečera ,tak, aby byly nejméně 12 hod staré.Po kratičkém  úvodu  při nástupu,který provedl pan ing .Václav Vacek (hlavní organizátor této akce)a přesunu všech  zúčastněných, nastoupil první z devíti  pejsků na stopu. Na výcvikový den se dostavilo 8 BB a 1 HB. Všichni měli možnost vyzkoušet si práci na stopě,vyhledávání,chování u kusu a oznamování , nebo hlášení. Jelikož šlo o nácvik, nebylo prováděno hodnocení známkou,pouze bylo konstatováno jak jednotlivé předměty proběhly a co je třeba ještě zlepšovat a docvičovat.Před úplným závěrem bylo ještě společné odložení všech pejsků , které také dobře dopadlo,přesto, že většina byla odložena volně.Počasí celkem přálo,jen v úplném závěru se ochladilo a při přejezdu zpět na Novou Louku začalo mrholit ,ale to již všichni byli v lovecké jídelně na dobrém obědě,při kterém se ještě prohovořilo co se během dne nestihlo.Všem organizátorům této zdařilé akce patří ohromné poděkování !          Pavel Bejček

Fotogalerie: Výcvikový den v oblasti č.2 – Jizerské hory a okolí